Diamond Boulevard Tiến Độ Tháng 10/2023

tien do du an diamond boulevard tecco thang 10 2023 1

DiamondBoulevard.Vn cập nhật tiến độ thi công xây dựng dự án Tecco Luxury (Diamond Boulevard) ở thời điểm tháng 10/ năm 2023. Chi tiết:

Công trình dự án vẫn đang trong quá trình thi công, hoàn tất đổ bê tông vách hầm T2 (tầng hầm dưới) của tòa nhà. Đồng thời, công trình được triển khai song song việc đổ bê tông dầm nắp phần hầm T2 và chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai thi công vách hầm T1 (tầng hầm trên) của công trình tòa nhà.

Dưới đây là những hình ảnh cập nhật tiến độ Diamond Boulevard T10/2023 ghi nhận tại công trình dự án:

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Tecco Luxury - Diamond Boulevard Bình Dương tháng 10 năm 2023